Služby

my vám to postavíme!
Stavební práce

Nabízíme kompletní stavební servis a stavební práce. Provádíme a zajišťujeme veškeré stavební činnosti zahrnující kompletní výstavby a rekonstrukce, včetně úprav interiérů.
Na prvním místě je pro nás kvalita provedené práce, dodržování technologických postupů a flexibilita. Na tyto věci dohlíží autorizovaný stavební technik, jak vyplývá ze stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.
Risoli s.r.o. disponuje autorizovanými techniky pro komplexní realizaci staveb včetně jejich odstraňování v celém rozsahu oboru pozemních staveb včetně jejich přípravy – projektování v součinnosti s poradenskou a projekční činností.
Klient, který vytvoří objednávku u společnosti Risoli s.r.o. může mít zajištěno jejím prostřednictvím komplexní zpracování požadavku od přípravné fáze až po realizaci tj.:

prověření proveditelnosti a rentability záměru
zajištění všech přípravných před-projektových činností, veškerých potřebných průzkumů stavebně-historických průzkumů, statických průzkumů
provedení zaměření pozemků případně stávajících objektů
provedení veškeré projektové dokumentace od studie, projektu pro stavební povolení až po realizační dokumentaci stavby a zajištění odborných dozorů, vyřízení legislativy s magistrátem a stavebními úřady
komplexní realizace nové výstavby v celém rozsahu pozemních staveb včetně zajištění kolaudačních řízení
výstavba sportovních areálů včetně realizace sportovních hal, tělocvičen, přetlakových hal
provedení komplexních rekonstrukcí a obnovy i památkově chráněných objektů v investorem zvolených technologiích včetně provedení sanací, odvlhčení zdiva, sanace dřevěných konstrukcí
provedení rekonstrukcí a obnovy střech i památkově chráněných objektů včetně pokládky prejzů, krytiny z břidlice, atypických klempířských činností

nejsme obyčejní ajťáci
Elektroinstalační a IT služby

Našim zákazníkům navrhujeme a vytváříme komunikační prostředí, s požadavkem na přenos dat, obrazu a hlasu. Pro zvýšení propustnosti a bezpečnosti těchto dat zákazníkům vytváříme virtuální sítě prostřednictvím rozvodů strukturované kabeláže jak metalických tak optických, včetně řešení fiber to desk nebo bezdrátových mikrovlnných spojů technologií Ethernet, Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet.
Včetně revizní zprávy

umíme to se dřevem
Truhlářské práce

Naši truhláři si poradí s jakýmkoliv přání našich klientů. Individuálně se věnují klientovým přáním a představám, které společně převádějí k reálným možnostem s ohledem na funkčnost a následné využití.

čistota je důležitá
Úklidové služby

Úklid jakýchkoliv prostor pro nás není problém a kvalita je samozřejmostí.
Zaměřujeme se na jednorázový i pravidelný úklid.
Úklid zajišťujeme nejen v domácnostech, ale i ve firmách.
Vše záleží na individuální domluvě, přání a potřebách klienta.

péče o vaši zahradu
Údržba zeleně

Při realizacích zahrad a návrhů je nejdůležitější klíčový kontakt s klientem. Vycházíme z jeho představ a požadavků. Přemýšlíme s klientem. Jeho požadavky a nápady přizpůsobujeme reálným možnostem.
Společně navrhujeme zahradu, která bude působit harmonicky, bude v sobě spojovat prvky užitkové i relaxační. Snažíme se, aby měl klient ze zahrady pozitivní a uklidňující dojem.
Navrhujeme zahradu, která je spojená s domem a tvoří jeho nerozlučnou součást.

Jak to probíhá?

Po několika návštěvách na místě plánované realizace zahrady a po konzultacích s klientem přistoupíme k vlastnímu plánování zahrady. Plánování vychází ze značného souboru vstupních údajů a průzkumů.
Vstupní údaje nám z určité části poskytuje klient (předpokládaný objem investice), z velké části si však firma provede průzkumy sama.
Jedná se zejména o průzkumy půdní, geologické, klimatické, ochranářské, územně-plánovací (ochranná pásma, apod.), které klienta nikterak nezatěžují.
V našich návrzích zahrad přemýšlíme také o působení světla a stínu, jako o součásti výsledného vizuálního dojmu z plánované zahrady. Vnímáme místo, jeho geomorfologickou charakteristiku (sklon svahu, orientaci, apod.)
Výstupem je pak profesionální projektová dokumentace zahrady, tedy textová část, výkresová část a položkový rozpočet.

Součástí výkresové části mohou být i námi zpracované počítačové vizualizace, které dají klientovi představu, jak jeho zahrada bude vypadat během let (po 10, 15 letech), během měnících se ročních období (na jaře, na podzim),
barvy kvetoucích dřevin, reflexe na vodních plochách…

Naše firma spolupracuje s orgány ochrany přírody, jakými jsou zejména Správa ochrany přírody, a pověřené obecní úřady, které jsou také odborníky pro danou problematiku. S nimi naše návrhy zahrad v případě potřeby konzultujeme.
Při realizaci zahradních prací se snažíme využívat co nejvíce přírodních materiálů, nepoužíváme betonové prefabrikáty, ale navrhneme klientovi kamenné, případně dřevěné.
Navrhujeme v maximální možné míře domácí – původní druhy dřevin, které jsou nejlépe přizpůsobeny místním klimatickým podmínkám, a jsou v české krajině typickými zástupci.